هاست وردپرس ایران / سی پنل

مشاهده مشخصات کامل پلن ها در آدرس https://vanda.host/wordpress-hosting

WP1-IR

300,000 ریال
ماهانه

2GB Disk
Unmetered Traffic

WP2-IR

400,000 ریال
ماهانه

3GB Disk
Unmetered Traffic

WP3-IR

600,000 ریال
ماهانه

5GB Disk
Unmetered Traffic

WP4-IR

1,000,000 ریال
ماهانه

10GB Disk
Unmetered Traffic