هاست وردپرس اروپا / پلسک

مشاهده مشخصات کامل پلن ها در آدرس https://vanda.host/wordpress-hosting

WP1-EU

300,000 ریال
ماهانه

2GB Disk
Unmetered Traffic

WP2-EU

400,000 ریال
ماهانه

3GB Disk
Unmetered Traffic

WP3-EU

600,000 ریال
ماهانه

5GB Disk
Unmetered Traffic

WP4-EU

1,000,000 ریال
ماهانه

10GB Disk
Unmetered Traffic