هاست لینوکس پلسک / اروپا

مشاهده مشخصات کامل پلن ها در آدرس http://localhost/vandahost/linux-hosting

LN1-PL

850,000 ریال
شش ماهه

500MB Disk
10GB Traffic

LN2-PL

600,000 ریال
سه ماهه

1GB Disk
30GB Traffic

LN3-PL

300,000 ریال
ماهانه

2GB Disk
80GB Traffic

LN4-PL

700,000 ریال
ماهانه

5GB Disk
Unmetered Traffic

LN5-PL

1,000,000 ریال
ماهانه

10GB Disk
Unmetered Traffic