هاست لینوکس چندمنظوره سی پنل ایران

مشاهده مشخصات کامل پلن ها در آدرس http://localhost/vandahost/linux-hosting

LN1-CP

850,000 ریال
شش ماهه

500MB Disk
10GB Traffic

LN2-CP

600,000 ریال
سه ماهه

1GB Disk
30GB Traffic

LN3-CP

300,000 ریال
ماهانه

2GB Disk
80GB Traffic

LN4-CP

700,000 ریال
ماهانه

5GB Disk
Unmetered Traffic

LN5-CP

1,000,000 ریال
ماهانه

10GB Disk
Unmetered Traffic