ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.


مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامین
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir
70,000 ریال
1 سال
70,000 ریال
1 سال
70,000 ریال
1 سال
.com
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.net
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
.org
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
.biz
2,650,000 ریال
1 سال
2,650,000 ریال
1 سال
2,650,000 ریال
1 سال
.info
2,310,000 ریال
1 سال
2,310,000 ریال
1 سال
2,310,000 ریال
1 سال
.me
3,770,000 ریال
1 سال
3,770,000 ریال
1 سال
3,770,000 ریال
1 سال
.co
4,810,000 ریال
1 سال
4,810,000 ریال
1 سال
4,810,000 ریال
1 سال
.xyz
2,170,000 ریال
1 سال
2,170,000 ریال
1 سال
2,170,000 ریال
1 سال
.in
1,940,000 ریال
1 سال
1,940,000 ریال
1 سال
1,940,000 ریال
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید

افزودن هاست

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را می توانید انتخاب کنید.

برای انواع نیازها، پلن های گوناگونی در نظر گرفته ایم. برای آشنایی بیشتر با آنها به vandahost.net مراجعه کنید.

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

دامنه خود را به ما انتقال دهید

با انتقال دامنه، دامنه شما یکسال دیگر تمدید می شود!*

انتقال دامنه

* شامل برخی پسوند ها و دامنه هایی که اخیرا ثبت/تمدید شده اند نمیشود.